Školska knjiga

BUSINESS LETTERS IN ENGLISH

BUSINESS LETTERS IN ENGLISH

0.0 zvjezdice

115,00kn

Priručnik na suvremen način obrađuje poslovno dopisivanje u međunarodnom prometu robe i usluga. Uz primjere pisama dodane su rečenice koje omogućuju sastavljanje dopisa za najrazličitije situacije. Priručnik će poslužiti svima koji u trgovini, industriji,prometu, turizmu, hotelijerstvu,...

HRVATSKO-ENGLESKI I ENGLESKO HRVATSKI AGRONOMSKI RJEČNIK

HRVATSKO-ENGLESKI I ENGLESKO HRVATSKI AGRONOMSKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

186,00kn

Rječnik obuhvaća oko 15 000 riječi i pojmova na hrvatskom jeziku i njihove istoznačnice na engleskom jeziku. Navedeno je i 1 600 latinskih naziva s njihovim prijevodima na hrvatski jezik. U rječniku su zastupljena područja koja u najširem smislu pripadaju agronomskoj struci (anatomija ,...

HRVATSKO - ENGLESKI RJEČNIK

HRVATSKO - ENGLESKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

416,00kn

Rječnik obrađuje na hrvatskom jeziku. To je dvojezični rječnik opće namjene, sadrži općejezični vokabular, kolokvijalizme, regionalizme ali i bogato stručno i znanstveno pojmovlje. Leksička građa usklađena je s novim hrvatskim pravopisom. Rječnik je obogaćen i proširen izričajima iz...

AN OUTLINE OF ENGLISH GRAMMAR - WITH EXERCISES

AN OUTLINE OF ENGLISH GRAMMAR - WITH EXERCISES

0.0 zvjezdice

102,00kn

Gramatika je namijenjena učenicima viših razreda srednjih škola i studentima engleskog jezika. Autor je nastojao dati englesku gramatiku pisanu jezikom što pristupačnijim učenicima i objasniti gramatičke pojave engleskog jezika na način najbliži onomu kojim se služe srednjoškolske...

ENGLESKA GRAMATIKA ZA SVAKOGA

ENGLESKA GRAMATIKA ZA SVAKOGA

0.0 zvjezdice

102,00kn

Knjiga je namijenjena svima koji uče engleski jezik u raznim školama, na tečajevima i sami. Pisana je hrvatskim jezikom jer je iskustvo pokazalo da se gramatička objašnjenja mogu lakše razumjeti i usvojiti na materinskom jeziku. Brojni primjeri na engleskom jeziku i njihov prijevod na...

PASSWORD, ENGLISH DICTIONARY FOR SPEAKERS OF CROATIAN

PASSWORD, ENGLISH DICTIONARY FOR SPEAKERS OF CROATIAN

0.0 zvjezdice

219,00kn

s definicijama natuknica i primjerima na engleskom jeziku U ovom se poludvojezičnom rječniku, osim tradicionalne jednojezične (englesko-engleske) definicije za svako značenje riječi, navodi i hrvatski prijevod. Cilj Passworda nije ponuditi odgovarajući hrvatski prijevod za sva moguća...

ENGLESKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ENGLESKI STROJARSKI RJEČNIK

ENGLESKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ENGLESKI STROJARSKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

149,00kn

Rječnik vrlo iscrpno obrađuje područja turbostrojeva (plinske turbine, termodinamiku kružnog procesa i mehaniku fluida, konstrukcijske dijelove, kompresore, parne turbine, generatore pare, kondenzatore ...), motore s unutarnjim izgaranjem (diesel/dizel-motore, otto/oto-motore, konstrukcijske...

ENGLESKO - HRVATSKI RJEČNIK

ENGLESKO - HRVATSKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

396,00kn

Na 1 435 stranica obrađeno je približno . Izbor riječi i fraza prati razvoj engleskog jezika u obje njegove varijante, britanskoj i američkoj. Rječnik ima tri dodatka: ( ), ( ), i (navedeni su u tri osnovna oblika s izgovorom i značenjem infinitivnog oblika). ISBN: 978-953-0-40210-2

ENGLESKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ENGLESKI TEHNIČKI RJEČNIK

ENGLESKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ENGLESKI TEHNIČKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

164,00kn

Rječnik je prije svega namijenjen inženjerima brodogradnje, strojarstva i nuklearne tehnike te svima koji su zainteresirani za tehnički engleski jezik i njegovo stručno nazivlje. Rječnik sadrži više od 12000 osnovnih i izvedenih stručno-tehničkih pojmova. Osim stručnih tehničkih...

HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK POMORSKOG NAZIVLJA

HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK POMORSKOG NAZIVLJA

0.0 zvjezdice

164,00kn

Rječnik obuhvaća područja kao što su navigacija, ekonomija, strojarstvo, elektrotehnika... U njemu su zabilježeni izrazi naših pomoraca iz vremena plovidbe na jedra, pa sve do najnovijih izraza koji se upotrebljavaju u pomorstvu današnjice. Uvrštene su tuđice, posuđenice, regionalizmi...

ENGLESKO-HRVATSKI MEDICINSKI RJEČNIK - svezak I. od A do L

ENGLESKO-HRVATSKI MEDICINSKI RJEČNIK - svezak I. od A do L

0.0 zvjezdice

285,00kn

Rječnik je dvosveščan, s . Prvi svezak obuhvaća slova A-L, a drugi slova M-Z . Svojim opsegom pripada među velike svjetske dvojezične medicinske rječnike. Rječnik pokriva terminologiju pretkliničke i kliničke medicine te srodna područja – molekularnu biologiju, biokemiju, farmaciju,...

GRAMMAR FOR COMMUNICATION

GRAMMAR FOR COMMUNICATION

0.0 zvjezdice

87,00kn

Gramatika suvremenoga engleskog jezika za učenje i vježbanje namijenjena je širokoj publici, učenicima srednjih škola i učenicima završnih razreda osnovne škole te svima koji su upućeni na samoobrazovanje.Većina podnaslova obrađuje po jedan gramatički pojam, a niz istorodnih...