Školska knjiga

KALIGRAFIJA, umijeće lijepoga pisanja rukom

KALIGRAFIJA, umijeće lijepoga pisanja rukom

0.0 zvjezdice

105,00kn

Knjiga je poticaj za kreativni i rekreativni doživljaj u likovnoj disciplini umijeće lijepoga pisanja rukom. Uz edukaciju, knjiga nudi i hobi više za ispitivanje sklonosti lijepom pisanju – kaligrafiji. Njegovanje te likovne discipline u školama znači upućivanje mladih u svijet lijepih...

ŽIVUĆE FOTOGRAFIJE I POKRETNE SLIKE

ŽIVUĆE FOTOGRAFIJE I POKRETNE SLIKE

0.0 zvjezdice

189,00kn

Iz recenzija... Knjiga važna je karika u dugogodišnjemu istraživačkom projektu prof. Enesa Midžića. U sklopu tog projekta – paralelno i vezano za svoj stvaralačko-snimateljskii profesorsko-predavački rad – autor je usustavio postojeća suvremena i povijesna znanja o tehnološkomu i...

PERSPEKTIVE

PERSPEKTIVE

0.0 zvjezdice

199,00kn

Knjiga Perspektive pribraja se onom nizu djela koja obrađuju osnovne pojmove važne za sva likovna djela svih epoha. Knjiga ne prenosi informacije o likovnim umjetnostima, njezina svrha nije povećati kvantitet znanja o umjetnicima i djelima, već razvijatikvalitetu odnosa publike prema...

OBLIKOVANJE KERAMIKE

OBLIKOVANJE KERAMIKE

0.0 zvjezdice

140,00kn

Priručnik sadržava pregled keramičkih tehnika, tehnologije i metodike rada usklađen s nastavnim programom likovne kulture. Priručnik je popraćen karakterističnim primjerima iz povijesti keramičke umjetnosti koji će poslužiti nastavnicima za analizu pojedinih tehnika, volumena, površina,...

POVIJEST MODERNE KERAMIKE U HRVATSKOJ

POVIJEST MODERNE KERAMIKE U HRVATSKOJ

0.0 zvjezdice

318,00kn

Knjiga se naslanja na muzejsku i arhivsku ostavštinu koja je originalnim citatima i fotodokumentima prikazana uz nužnu valorizaciju. Kronološkim slijedom pojava ličnosti i djela u hrvatskoj keramici sustavnije su interpretirani i obrađeni zaokruženi /dovršeni/ opusi, a tek su kraćim...

ŽIVOT IVANA MEŠTROVIĆA

ŽIVOT IVANA MEŠTROVIĆA

0.0 zvjezdice

999,00kn

Ivan Meštrović bio je vrlo kontroverzan umjetnik, kako svojim životom, tako djelima i utjecajem na društvo. Ni o jednom umjetniku u našoj likovnoj, a o malo kojemu i u svjetskoj povijesti umjetnosti, nije napisano toliko hvalospjeva i ujedno pamfletskih tekstova kao o Meštroviću. U većem...

HRVATSKA I EUROPA-SVEZAK II, na engleskom jeziku

HRVATSKA I EUROPA-SVEZAK II, na engleskom jeziku

0.0 zvjezdice

690,00kn

Drugi svezak edicije HRVATSKA I EUROPA, poput prvoga, također stavlja težište na kulturu, znanost i umjetnost u Hrvata, obuhvaća razdoblje od početka XIII. do kraja XVI. stoljeća i pokriva, zajedno s prvim sveskom, ukupno tisuću godina hrvatske povij esti i kulture. Ta povijest može mnogo...

BAROKNO KIPARSTVO SJEVERNE HRVATSKE

BAROKNO KIPARSTVO SJEVERNE HRVATSKE

0.0 zvjezdice

365,00kn

Središta baroknog kiparstva u sjevernoj Hrvatskoj bila su tri grada – Zagreb, Varaždin i Osijek. U njima su stalno živjeli i djelovali kipari koji su karakterističnim stilskim i tipološkim značajkama svojih djela bitno odredili vizualni identitet sakralnihprostora i gradskih trgova, kao i...

DAMIR MATAUŠIĆ monografija

DAMIR MATAUŠIĆ monografija

0.0 zvjezdice

399,00kn

Akademski kipar i medaljer Damir Mataušić javio se na kulturnoumjetničkoj sceni početkom zadnje četvrtine XX. stoljeća. Monografija o Damiru Mataušiću donosi vrhunske fotografije većine autorova opusa, kako sklupturalnog tako i medaljerskoga i novčarskoga. Poetičan tekst Bogdana...

HRVATSKA I EUROPA - MODERNA HRVATSKA KULTURA (19. stoljeće)

HRVATSKA I EUROPA - MODERNA HRVATSKA KULTURA (19. stoljeće)

0.0 zvjezdice

790,00kn

Burni događaji, koji XIX. stoljeće čine toliko bitnima uza stvaranje moderne Europe i moderne Hrvatske, podrobno su i promišljeno izloženi u prvoj povijesnoj tematskoj cjelini u knjizi... Druga tematska cjelina bavi se političkom misli i potretima ključnih osoba, ustrojem hrvatskoga društva...

FIN DE SIECLE ZAGREB-BEČ

FIN DE SIECLE ZAGREB-BEČ

0.0 zvjezdice

179,00kn

FIN DE SIECLE Zagreb - Beč zbornik je kulturoloških studija posvećenih komparativnomu interdisciplinarnom istraživanju i prikazivanju duhovnih kretanja i međuutjecaja na prijelazu devetnaestog u dvadeseto stoljeće na relaciji Zagreb - Beč. Uvrštavajući Zagreb - uz Prag, Budimpeštu i...

MUNIR VEJZOVIĆ

MUNIR VEJZOVIĆ

0.0 zvjezdice

528,00kn

Slikarski opus Munira Vejzovića predstavljen je s više od 350 kolornih reprodukcija ulja, gvaša i crteža. Bogatstvo tehnika i motiva koje zaokupljaju Vejzovića vidljivo je iz jedanaest ciklusa koji prate razvoj njegova slikarstva: od Pogleda koji odijevai Plesa smrti do Zemlje u ogledalu...