Školska knjiga

OKLUZIJA U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI, temelji-dijagnostika-terapija

OKLUZIJA U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI, temelji-dijagnostika-terapija

0.0 zvjezdice

99,00kn

ISBN: 978-953-0-30568-7 Broj stranica: 194 Uvez: BROŠIRANI UVEZ Format: 13x20 cm

FIZIOLOGIJA BILJA

FIZIOLOGIJA BILJA

0.0 zvjezdice

122,00kn

U knjizi je predočeno gradivo o fiziologiji mijene tvari i energije, o fiziologiji mijene oblika (fiziologija razvoja) i fiziologiji gibanja. Osim toga, sadrži poglavlja o razvoju različitih biljnih kultura, fiziologiji sjemena i ploda te fiziologiji otpornosti biljaka. Knjiga je prije svega...

KOROVI

KOROVI

0.0 zvjezdice

88,00kn

Sadržaji obuhvaćeni ovom knjigom temeljna su znanja o korovima i čine logičnu cjelinu. Takva bi znanja o korovima trebala osposobiti budućeg agronoma i čitatelja uopće da racionalno valorizira povijesno iskustvo u poljoprivredi s obzirom na korove te damu omogući snalaženje pri rješavanju...

OPĆA AGRONOMIJA

OPĆA AGRONOMIJA

0.0 zvjezdice

284,00kn

U udžbeniku se obrađuju agroekološke osnove poljoprivredne biljne proizvodnje, biološki prirod i prinos, zakoni stvaranja prinosa i antropogena zbijanja tla. U središtu razmatranja su agrotehnika u svim svojim aspektima i sustavi gospodarenja u sklopu kojih je, uz sustave biljne proizvodnje,...

BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA

BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA

0.0 zvjezdice

229,00kn

U knjizi BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA prikazane su najvažnije i najzastupljenije vrste u nas. Knjiga je koncipirana tako da su uz slike u boji detaljno opisana morfološka obilježja vrste te istaknuti biljni organi po kojima je vrstu najlakše prepoznati. Za odabrane su vrste uz slike u boji...

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

0.0 zvjezdice

150,00kn

Knjiga obrađuje ekonomsku i ekonomsko-političku problematiku, ali u njoj se ističe i povijesna, socijalna i općecivilizacijska uloga poljoprivrede u razvoju čovječanstva. Obiluje teorijskim i praktičnim sadržajima, što odgovara zahtjevima ekonomike kao znanstvene discipline. Podijeljena je...

AGRARNA ZOOLOGIJA

AGRARNA ZOOLOGIJA

0.0 zvjezdice

209,00kn

Udžbenik zadovoljava potrebe sažetoga prikaza opće i sistematske zoologije, s naglaskom na skupinama životinja od posebnog interesa za suvremenu poljoprivredu. Ona danas više nije ograničena samo na proizvodnju hrane nego su u nju snažno uključene i ekološka i rekreativna i druge...

POLJOPRIVREDA I RAZVOJ

POLJOPRIVREDA I RAZVOJ

0.0 zvjezdice

130,00kn

Knjiga se bavi problemima razvoja poljoprivrede i njezine uloge u društvenome, gospodarskome i prostornom razvoju. Ona upućuje na međusobnu povezanost – uvjetovanost razvoja društva, gospodarstva, korištenja prostora i poljoprivrede, naglašavajući paralelizam između svjetske i nacionalne...

VINOVA LOZA

VINOVA LOZA

0.0 zvjezdice

190,00kn

Sveučilišni udžbenik VINOVA LOZA – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje namijenjen je studentima preddiplomskih i diplomskih studija poljoprivrednih i srodnih fakulteta. U njemu se na sustavan i znanstveno utemeljen način opisuje vinova loza, jedna odnajvažnijih, najstarijih i zasigurno...

PEDIJATRIJA, sveučilišni udžbenik za studente stomatologije

PEDIJATRIJA, sveučilišni udžbenik za studente stomatologije

0.0 zvjezdice

146,00kn

Autori ovog udžbenika su istaknuti liječnici, znanstvenici i nastavnici. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima stomatologije pa su poglavlja važna za njih opširnije obrađena. Sve bolesti usne šupljine, bolesti krvarenja, alergijske bolesti, pogotovo stanje šoka, konvulzije, bakterijski...

FORENZIČNA STOMATOLOGIJA

FORENZIČNA STOMATOLOGIJA

0.0 zvjezdice

169,00kn

Djelo FORENZIČNA STOMATOLOGIJA, prvo djelo takve problematike u Hrvatskoj, rad je stručnjaka Katedre za forenzičnu stomatologiju i ostalih stručnjaka Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To je pionirski pothvat koji po svojem značenju daleko premašuje uobičajenu ulogu...

OSNOVE DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

OSNOVE DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

0.0 zvjezdice

168,00kn

Sveučilišni udžbenik Stomatološkog fakulteta prva je knjiga na hrvatskome jeziku koja obrađuje složenu multidisciplinarnu problematiku dentalnih implantata i njihove primjene u implantoprotetičkoj terapiji. Osobita je pozornost pridana kliničkoj obradi bolesnika, indikacijama i...