Školska knjiga

ENGLESKO-NJEMAČKO-HRVATSKI STOMATOLOŠKI RJEČNIK

ENGLESKO-NJEMAČKO-HRVATSKI STOMATOLOŠKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

290,00kn

Prvi trojezični stomatološki rječnik u nas sadržava: ?: više od 7 000 engleskih natuknica ?: više od 23 000 pojmova s područja stomatologije ?: hrvatsko, englesko i njemačko kazalo pojmova ?: opsežnu bibliografiju Rječnikse sastoji od dva dijela. Prvi dio čini englesko-njemačko-hrvatski...

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK s gramatičkim podatcima i frazeologijom

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK s gramatičkim podatcima i frazeologijom

0.0 zvjezdice

371,00kn

Ovaj dvojezični rječnik sadrži više od riječi, uz osnovne gramatičke podatke i pregled nepravilnih glagola. Osim općejezičnog vokabulara, koji obuhvaća standardnojezične jedinice, sadrži i stilski obilježene riječi, kolokvijalizme, regionalizme, historicizme i termine različitih...

HRVATSKO-NJEMAČKI RJEČNIK s gramatičkim podatcima i frazeologijom

HRVATSKO-NJEMAČKI RJEČNIK s gramatičkim podatcima i frazeologijom

0.0 zvjezdice

371,00kn

U rječniku je obrađeno više od riječi, s nužnim gramatičkim podacima. Pojedine natuknice obuhvaćaju fraze, idiome i poslovice, a uzeta je u obzir i višeznačnost riječi. Primjeri uz pojedine natuknice omogućuju lakše razumijevanje i primjenu uprak si. Preciznošću u određivanju...

OSNOVE NJEMAČKE GRAMATIKE

OSNOVE NJEMAČKE GRAMATIKE

0.0 zvjezdice

114,00kn

Osnove njemačke gramatike ujedinjuju postavke lingvistike teksta i tradicionalne gramatike. Osnovne gramatičke kategorije i osobitosti njemačkog jezika uspoređene su s hrvatskima. Opisom su obuhvaćena i obilježja svakodnevnoga govora. Opis je popraćen mnogim primjerima iz različitih vrsta...

NJEMAČKO-HRVATSKI PRAKTIČNI RJEČNIK

NJEMAČKO-HRVATSKI PRAKTIČNI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

222,00kn

Njemačko-hrvatski praktični rječnik obuhvaća oko 40 000 natuknica i prvi je dio planiranoga dvojezičnog (njemačko-hrvatskog i hrvatsko-njemačkog) rječnika. Namijenjen je širokom krugu korisnika u zemlji i inozemstvu, a napose učenicima, studentima i prevoditeljima. Rječnik obuhvaća...

NJEMAČKO-HRVATSKI ELEKTROTEHNIČKI RJEČNIK

NJEMAČKO-HRVATSKI ELEKTROTEHNIČKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

450,00kn

Rječnik obuhvaća jezično blago od oko 120 000 natuknica suvremene elektrotehnike, koja je važan dio tehnike, industrije i tehnologije, te stoga može poslužiti znanstvenicima, inženjerima i tehničarima, prevoditeljima i studentima, a dobro će doći i pri proučavanju opsežne, i u svijetu...

NJEMAČKO-HRVATSKI RAČUNALNI RJEČNIK

NJEMAČKO-HRVATSKI RAČUNALNI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

109,00kn

Njemačko-hrvatski računalni rječnik s približno 9 000 natuknica namijenjen je širokom krugu korisnika koji rade s računalom, a služe se literaturom na njemačkom jeziku. Osim računalnog nazivlja, nudi i nazive srodnih struka, primjerice matematike, logikei elektronike, uz stanovit dio...

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK GLAGOLA U KONTEKSTU

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK GLAGOLA U KONTEKSTU

0.0 zvjezdice

167,00kn

U rječniku su uspoređeni vrlo česti načini uporabe njemačkih glagola (ukupno 568, koji pripadaju u osnovni vokabular) s hrvatskim ekvivalentima. Navedeni primjeri u rječniku upućuju na razlike u značenju i uporabi glagola u njemačkome i hrvatskom jeziku.Na taj je način omogućeno...

HRVATSKO-NJEMAČKI I NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK PRAVNOG NAZIVLJA

HRVATSKO-NJEMAČKI I NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK PRAVNOG NAZIVLJA

0.0 zvjezdice

116,00kn

Rječnik je namijenjen stručnjacima, hrvatskim i njemačkim poduzetnicima, menedžerima, odvjetnicima, profesorima ekonomskih i pravnih fakulteta i srednjih škola - koji u svakidašnjim gospodarstvenim odnosima između Njemačke i Hrvatske nailaze na problemepri prevođenju važnih stručnih...

HRVATSKO-NJEMAČKI ELEKTROTEHNIČKI RJEČNIK

HRVATSKO-NJEMAČKI ELEKTROTEHNIČKI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

580,00kn

Rječnik obuhvaća jezično blago s više od 150 000 natuknica i stručnih naziva iz elektrotehnike i onih područja tehnike, fizike, kemije i matematike koja su neposredno povezana s elektrotehnikom. Rječnik može dobro poslužiti znanstvenicima i stručnjacimaraznih struka, te prevoditeljima i...

HRVATSKO-NJEMAČKI RAČUNALNI RJEČNIK

HRVATSKO-NJEMAČKI RAČUNALNI RJEČNIK

0.0 zvjezdice

79,00kn

Rječnik je namijenjen širokom krugu korisnika koji se služe računalima, a dobro će doći i prevoditeljima, studentima jezika te studentima informatike. Rječnik je izrađen na temelju opsežne leksikografske građe, prikupljene iz knjiga, časopi sa i svakovrsne popularne kompjutorske...

HRVATSKO-NJEMAČKI I NJEMAČKO HRVATSKI RJEČNIK BANKOVNOG I BURZOVNOG NAZIVLJA

HRVATSKO-NJEMAČKI I NJEMAČKO HRVATSKI RJEČNIK BANKOVNOG I BURZOVNOG NAZIVLJA

0.0 zvjezdice

109,00kn

Rječnik obuhvaća više od 1000 najčešće rabljenih standardnih njemačkih odnosno hrvatskih pojmova iz područja bankovnih i burzovnih poslova. Rječnik je namijenjen stručnjacima (hrvatskim i njemačkim bankarima, brokerima, bankovnim namještenicima i ostalimposlovnim ljudima), profesorima i...