Školska knjiga

BESKRALJEŠNJACI - BIOLOGIJA VIŠIH AVERTEBRATA

BESKRALJEŠNJACI - BIOLOGIJA VIŠIH AVERTEBRATA

0.0 zvjezdice

180,00kn

Ovi sveučilišni udžbenici namijenjeni su ponajprije studentima ali i drugih fakulteta na kojima se uči zoologija. Njima se mogu služiti i ostali koji se na bilo koji način zanimaju za biologijske probleme - primjerice stu denti poslijediplomskih studija raznih fakulteta. Ta su djela prvi...

BESKRALJEŠNJACI - BIOLOGIJA NIŽIH AVERTEBRATA

BESKRALJEŠNJACI - BIOLOGIJA NIŽIH AVERTEBRATA

0.0 zvjezdice

204,00kn

S obzirom na velik broj životinjskih vrsta i njihovu raznolikost, beskralješnjaci pružaju znanstvenicima mnoštvo materijala za istraživanja u citologiji, histologiji, rasporedu životinja, biokemiji, genetici, fiziologiji i drugim znanostima. Dakle, značenje beskralješnjaka u prirodi uvelike...

KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA

KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA

0.0 zvjezdice

50,00kn

Prvi dio knjige sadrži opis potrebne opreme, instrumenata i osnovnih radnih načela rukovanja biljnim stanicama i tkivima. Opisani su i izabrani postupci općeprimjenjivih tehnika. U drugom su dijelu opisana posebna područja iz kulture biljnog tkiva. Knjiga sadrži Rječnik s objašnjenjem...

STANICE

STANICE

0.0 zvjezdice

99,00kn

Knjiga obuhvaća suvremene spoznaje o strukturi i funkciji stanice. Sažeto i razumljivo razrađuje cjelovitu molekularnu biologiju stanice. Tumače se: način prijenosa nasljednih uputa, rast, diferencijacija i konačna smrt stanica, te povezanost tih staničnih procesa s rastom, razvitkom,...

FITOPLANKTON JADRANSKOGA MORA, biologija i taksonomija

FITOPLANKTON JADRANSKOGA MORA, biologija i taksonomija

0.0 zvjezdice

120,00kn

U prvom dijelu knjiga je udžbenik anatomije i biologije planktonskih alga (autotrofnih i miksotrofnih, planktonskih mikroorganizama-fitoplanktona) u Jadranskome moru, a tekst dopunjuje 35 slika (crteža i fotografija) i 8 tablica. Drugi dio knjige pridonosi poznavanju raznolikosti fitoplanktona u...

OSNOVE BILJNE VIROLOGIJE

OSNOVE BILJNE VIROLOGIJE

0.0 zvjezdice

140,00kn

Udžbenik OSNOVE BILJNE VIROLOGIJE prva je knjiga o biljnim virusima na hrvatskom jeziku. U njoj su opisane najnovije spoznaje o biljnim virusima i bolestima što ih oni prouzročuju. Na pristupačan i jasan način prikazani su virusi kao uzročnici biljnih bolesti, te mjere kojima se biljke mogu...

FITOPLANKTON U EKOLOŠKOM SUSTAVU MORA

FITOPLANKTON U EKOLOŠKOM SUSTAVU MORA

0.0 zvjezdice

120,00kn

Knjiga je rezultat autorova istraživačkog rada u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Dubrovniku i na Sveučilištu u Zagrebu. Autor u knjizi donosi svoja iskustva tijekom interdisciplinarnih istraživanja, što studentima daje osnovicu za sveobuhvatno studiranje ekoloških odnosa u moru....

BOTANIKA, sistematika, evolucija, geobotanika

BOTANIKA, sistematika, evolucija, geobotanika

0.0 zvjezdice

240,00kn

Taj već klasični udžbenik objavljen je u 31. izdanju a preveden je na devet stranih jezika, od toga na četiri slavenska. Ovaj prijevod namijenjen je ponajprije studentima Sveučilišta i drugih visokih škola, najčešće će se njime služiti studenti biologije, ali će jednako dobro služiti...

PRIRODOSLOVLJE

PRIRODOSLOVLJE

0.0 zvjezdice

229,00kn

Knjiga dosljedno prati nastavni plan i program predmeta Osnove prirodoslovlja za studente razredne nastave na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i buduće učitelje osposobljava za provedbu programa nastavnog predmeta priroda i društvo. Udžbenik omogućuje spoznavanje temeljnih načela s područja...

OPĆA ZOOLOGIJA

OPĆA ZOOLOGIJA

0.0 zvjezdice

169,00kn

Udžbenik je suvremeno pisan, na način koji uzima u obzir suvremene spoznaje u biologiji, posebno u evolucijskoj biologiji, pa stoga znači napredak prema dosadašnjim izdanjima. Kvaliteti udžbenika pridonose dva nova poglavlja - i Dodano je i poglavlje s preglednim prikazom razvoja najvažnijih...

HERBARIJSKI PRIRUČNIK

HERBARIJSKI PRIRUČNIK

0.0 zvjezdice

67,00kn

Ovaj će priručnik čitatelju pružiti informacije o postupcima sabiranja, obrade i čuvanja biljnog materijala, te predočiti svu kompleksnost, zadaće i značenje sabiranja bilja i postojanja organiziranih herbarija. ISBN: 978-953-0-50209-3 Broj stranica: 167 Uvez: BROŠIRANI UVEZ Format: 17x24...

ŽUMBERAK, kalendar flore Žumberačke gore

ŽUMBERAK, kalendar flore Žumberačke gore

0.0 zvjezdice

327,00kn

Na prostorima Žumberka autor je tijekom niza godina skupio obilno i originalno slikovno gradivo izabrane flore, dopunio ga brojnim bilješkama te oblikovao neku vrstu slikovnice popraćene odgovarajućim štivom i to u obliku "kalendara", tj. prikazujući pojedine biljke u njihovu staništu onako...