Školska knjiga

UVOD U KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

UVOD U KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

0.0 zvjezdice

82,00kn

Cilj je ovoga Uvoda prikazati kratku povijest i stanje komparatistike kao kritičke i akademske discipline danas te uzeti u obzir teorijske priloge hrvatskih znanstvenika s tog područja i popratiti relevantne pojmove i teze poznatim primjerima iz svjetskei hrvatske književnosti. ISBN:...

UVOD U LINGVISTIKU

UVOD U LINGVISTIKU

0.0 zvjezdice

120,00kn

UVOD U LINGVISTIKU visokoškolski je udžbenik namijenjen ponajprije studentima jezičnih grupa (anglistima, germanistima, hungarolozima, indolozima, kroatistima, klasičnim filolozima, skandinavistima, slavistima, romanistima), zatim studentima opće lingvi stike, komparativne književnosti,...

O TEKSTU

O TEKSTU

0.0 zvjezdice

67,00kn

Iz sadržaja… • Jezik kao vid ljudskog djelovanja • Metodološke i terminološke pretpostavke bavljenja tekstom • Osnovne značajke ustrojstva teksta • O građenju kataforičkih i anaforičkih odnosa ISBN: 978-953-0-30226-6 Broj stranica: 92 Uvez: BROŠIRANI UVEZ Format: 17x24 cm

UVOD U TEORIJU FILMSKE PRIČE

UVOD U TEORIJU FILMSKE PRIČE

0.0 zvjezdice

135,00kn

Knjiga razrađuje aspekte što ih je suvremena naratologija dovela u središte pozornosti produbljujući našu sposobnost razumijevanja prirode i unutarnjih mehanizama filmske naracije. Iako se ova knjiga sustavno bavi izlaganjem nekih najuglednijih i najutjecajnijih suvremenih teorija naracije i...

KRAĆI LJUDI, povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu

KRAĆI LJUDI, povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu

0.0 zvjezdice

219,00kn

Spoznaja da je pojam i predodžba djeteta u pripovjednim djelima dječje književnosti ne nešto fiksno i zauvijek zadano već da je to promjenljiva kategorija koja stalno iznova zadobiva značenja, ne samo u povijesnoj i društvenoj dimenziji, već i u ovisnosti od stavova i vizija pojedinih...

SIMBOLI I PROROCI

SIMBOLI I PROROCI

0.0 zvjezdice

195,00kn

propituju ne samo nazočnost nego i funkciju biblijskih simbola u djelima autora hrvatske i svjetske književnosti. Dakle, riječ je o intertekstovnim međuprožimanjima i interpertacijama. Autora, međutim, poglavito zanimaju biblizmi kršćanskoga podrijetla koje naziva kristijanizmima, a s...

POVIJESNA FONOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA

POVIJESNA FONOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA

0.0 zvjezdice

146,00kn

U ovoj se knjizi obrazlažu sustavne preoblike hrvatskoga jezika samo na jednoj razini, na fonološkoj. Riječ je, dakle, o dijakronijskoj fonologiji. Fonologija uzima glasove kao takve, ne obazirući se na način kako su proizvedeni. Za nju je bar u načelu svejedno je li riječ izgovorilo ljudsko...

PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

0.0 zvjezdice

239,00kn

Ova je monografija nastala kao rezultat osobnih iskustava i rješavanja problema prilikom pisanja znanstvenih, stručnih i akademskih radova te kao nastojanje prenošenja tih iskustava na studenate, u namjeri da im se pomogne u izradi seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radova. Uz to je...

ŽUBOR RIJEČI

ŽUBOR RIJEČI

0.0 zvjezdice

59,00kn

Antologijski izbor pjesama za recitiranje na različitim školskim, svjetovnim i crkvenim svečanostima i priredbama donosi obilje pjesničkih tekstova rodoljubnoga povijesnog, pejzažnog, socijalnog, humanističkog, ljubavnog humorističkog i duhovnog sadržaja. Uz ostale izbor sadrži posebne...

STRUKTURA JEZIKA

STRUKTURA JEZIKA

0.0 zvjezdice

79,00kn

Struktura jezika je djelo francuskog lingvista i profesora teorijske lingvistike na College de France u Parizu, prijevod je 3. francuskog izdanja. Nakon kratkog uvoda u probleme tipologije jezika i univerzalija autor pokušava dati pregled sličnosti i razlka homologija i analogija u 754 jezika na...

NOVI JEZIKOSLOVNI OGLEDI

NOVI JEZIKOSLOVNI OGLEDI

0.0 zvjezdice

137,00kn

Priručnik sadržava radove s područja jezikoslovlja, dragocjene svakom proučavatelju teorije standardnoga hrvatskog jezika i jezične kulture, kao i srednjoškolskim profesorima koji novim znanstvenim spoznajama unapređuju nastavu hrvatskog jezika. ISBN: 978-953-0-50313-7 Broj stranica:...

KAJKAVSKO NARJEČJE

KAJKAVSKO NARJEČJE

0.0 zvjezdice

139,00kn

Ova originalna analiza razvoja kajkavštine daje vrstan pregled složenog razvitka kajkavske prozodije i kajkavskog vokalizma. Prvi put na jednome mjestu bilježi se bogatstvo naglasnih tipova i samoglasničkih sustava karakterističnih za kajkavsko narječje. ISBN: 978-953-0-50315-1 Broj stranica:...