Školska knjiga

EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVJETSKE TRGOVINE

EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVJETSKE TRGOVINE

0.0 zvjezdice

30,00kn

ISBN: 978-953-0-30828-2 Broj stranica: 268 Uvez: BROŠIRANI UVEZ Format: 17x24 cm

POMORSKA GEOGRAFIJA SVIJETA

POMORSKA GEOGRAFIJA SVIJETA

0.0 zvjezdice

219,00kn

Knjiga je rezultat dugogodišnjega autorova rada sa studentima na Višoj pomorskoj školi i na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Napisana je prema nastavnom programu predmeta kojega je zadaća da budućim pomorcima, kao i onima koji će radeći na kopnu biti tijesno vezani za more i pomorstvo, dade...

SOCIJALNA GEOGRAFIJA

SOCIJALNA GEOGRAFIJA

0.0 zvjezdice

20,00kn

prijevod njemačkog udžbenika, prevele Mirjana Gavrilović, Branka Ohnjec ISBN: 978-953-0-30833-6

UVOD U GEOGRAFIJU

UVOD U GEOGRAFIJU

0.0 zvjezdice

182,00kn

U knjizi je prikazan razvoj geografske misli od antičkoga doba do danas. Težište je na razvoju teorije i metodologije. Zbog širine tematike opsežna građa nije potanje obrađena, već u najopćenitijem obliku pa je zato na kraju navedena literatura koja možepomoći detaljnijoj razradbi...

RAZVOJ URBANIH SISTEMA U SVIJETU

RAZVOJ URBANIH SISTEMA U SVIJETU

0.0 zvjezdice

160,00kn

ISBN: 978-953-0-30854-1 Broj stranica: 286 Uvez: TVRDI UVEZ Format: 17x24 cm

DEMOGEOGRAFIJA, stanovništvo u prostornim odnosima i procesima

DEMOGEOGRAFIJA, stanovništvo u prostornim odnosima i procesima

0.0 zvjezdice

238,00kn

Knjiga obuhvaća svu relevantnu problematiku geografije stanovništva. Težište joj na razumijevanju i objašnjavanju dinamičkih komponenti stanovništva, tj. prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti. Važno mjesto zauzima i prostorno-vremenska međuzavisnost spomenutih komponenti koja,...

GEOGRAFIJA OTOKA SJEVERNE DALMACIJE

GEOGRAFIJA OTOKA SJEVERNE DALMACIJE

0.0 zvjezdice

350,00kn

ISBN: 978-953-0-30880-0 Broj stranica: 516 Uvez: TVRDI UVEZ Format: 22x28 cm

GRADOVI I REGIJE HRVATSKOG PRIOBALJA

GRADOVI I REGIJE HRVATSKOG PRIOBALJA

0.0 zvjezdice

229,00kn

razmotreni su u knjizi s nekoliko gledišta, s gledišta povijesnih zbivanja, s gledišta geografskih osobitosti prostora kao postojanoga čimbenika u vremenu i prostoru, s gledišta demografskih tokova koja upućuju na dinamičnost društvenih i političkih prilika u razvoju gradova te s...

FENOMEN KRŠ

FENOMEN KRŠ

0.0 zvjezdice

60,00kn

U knjizi autor riječju i slikom vjerno i potanko dočarava dinarski krš - prostor velikih suprotnosti: s jedne strane čine ga prekrasne reljefne arabeske, prepune najfinijih detalja, a s druge strane monolitne puste goleti velikih dimenzija. U knjizi se govori o rasprostranjenosti krša u...

JEZERA HRVATSKE - FOTOMONOGRAFIJA

JEZERA HRVATSKE - FOTOMONOGRAFIJA

0.0 zvjezdice

225,00kn

Hrvatska je zemlja bogata vodom. Samo dio neprocjenjivoga vodnog bogatstva skrivaju jezera raznolike građe, različitih svojstva i nastanka te ostale vode stajaćice. Fotomonografija otkriva začudne ljepote tajnovitih, istraženih i neistraženih jezera, močvarnih područja, bara i lokava diljem...

UVOD U GEOGRAFSKO POZNAVANJE KARATA

UVOD U GEOGRAFSKO POZNAVANJE KARATA

0.0 zvjezdice

139,00kn

UVOD U GEOGRAFSKO POZNAVANJE KARATA S PRILOZIMA IZ UVODA U GEOGRAFIJU Knjiga je osmišljenja i koncipirana kao zbornik radova akademika Josipa Roglića iz područja kartografije i uvoda u geografiju ( razmišljanja o problemima geografije, mjestu geografije u odgoju, položaju geografije u...

GEOGRAFSKE REGIJE HRVATSKE I SUSJEDNIH ZEMALJA

GEOGRAFSKE REGIJE HRVATSKE I SUSJEDNIH ZEMALJA

0.0 zvjezdice

159,00kn

Knjiga sadržava 22 priloga akademika Roglića. U redoslijedu prednost je dana prilozima objavljenim u Enciklopediji Jugoslavije (Hrvatska - opći podaci, Oblici reljefa i geomorfološka regionalizacija i Geografske regije) jer se u njima najizravnije uočavaju obilježja Roglićeva kompleksnog...