Školska knjiga

POMORSKE HAVARIJE

POMORSKE HAVARIJE

0.0 zvjezdice

138,00kn

Sadržaj knjige slijedi izvedbeni program predmeta pomorske havarije i osiguranja, koji se predaje na našim pomorskim fakultetima. Sadržaj je podijeljen u osam poglavlja , a na kraju svakog poglavlja autor je uvrstio naputke za praktičke postupke pomoracau situacijama koje se obrađuju u...