Školska knjiga

DIDAKTIKA

DIDAKTIKA

0.0 zvjezdice

199,00kn

ISBN: 978-953-0-30231-0 Broj stranica: 422 Uvez: BROŠIRANI UVEZ Format: 17x24 cm

OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE

OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE

0.0 zvjezdice

159,00kn

U sveučilišnom udžbeniku Osnove socijalne pedagogije autori nude vlastito, na iskustvu, znanstvenim i teorijskim spoznajama utemeljeno viđenje poremećaja u ponašanju, posebno obrazlažući potrebu, mogućnosti i sadržaje socijalnopedagoškog rada s društvenimskupinama i pojedincima. Uz...

TEORIJA PREVENCIJE: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja

TEORIJA PREVENCIJE: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja

0.0 zvjezdice

199,00kn

sveučilišni je udžbenik namijenjen nastavi više kolegija prevencije na studiju socijalne pedagogije Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. No, knjiga je namijenjena i studentima ostalih društvenih, humanističkih i biomedicinskih znanosti kao osnova ili dopuna...

IZAZOVI INTEGRIRANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

IZAZOVI INTEGRIRANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

0.0 zvjezdice

179,00kn

Knjiga na sustavan i kreativan način objedinjuje različite teorijske i aplikativne pristupe fenomenu odgojno-obrazovne integracije/inkluzije djece s posebnim potrebama. Sadržava najvažnija objašnjenja za probleme s kojima se susreću učitelji, odgojijtelji i stručni suradnici u radu s djecom...

ODRŽIVI RAZVOJ i izvanučionička nastava u zavičaju

ODRŽIVI RAZVOJ i izvanučionička nastava u zavičaju

0.0 zvjezdice

139,00kn

Knjiga , jedan je od usamljenih primjera pa zaslužuje posebnu pozornost. Autorica je na temelju dugogodišnjeg terenskog rada u okviru kolegija na Odsjeku učiteljskogstudija u Gospiću ( Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci) te profesionalnog znanja na vrlo jednostavan, razumljiv i...

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA

0.0 zvjezdice

139,00kn

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA sveučilišni je udžbenik namijenjen studentima razredne i predmetne nastave te učiteljima u osnovnoj školi. Udžbenik je cjelovit prikaz metodičkih spoznaja utemeljenih na hrvatskoj i stranoj znanstvenoj i stručnoj literaturi. U njemu će čitatelji...

KAKO ODGOJITI NEPUŠAČA

KAKO ODGOJITI NEPUŠAČA

0.0 zvjezdice

30,00kn

Brojni suvremeni podaci o djelovanju duhanskog dima na ljudski organizam izneseni u ovom priručniku upućuju na visok zdravstveni rizik kojemu je izložen pušač, ali i njegova okolina. Predloženi modeli izvođenja nastave od prvoga do osmog razreda osnovneškole pružaju brojne mogućnosti...

METODIKA KNJIŽEVNOGA ODGOJA

METODIKA KNJIŽEVNOGA ODGOJA

0.0 zvjezdice

250,00kn

Metodika književnoga odgoja ima dvojaku svrhu: ?::zasigurno će pridonijeti unapređivanju nastave metodike na sveučilištima ?::učiteljici/učitelju književnosti poslužit će kao putokaz u pristupu programskim/udžbeničkim književnim sadržajima, olakšat će im snalaženje u metodičkoj...

PAZI-PUBERTET!

PAZI-PUBERTET!

0.0 zvjezdice

129,00kn

Priručnik zdravstvenog odgoja u osnovnoj školi s CD-om Priručnik zdravstvenog odgoja u osnovnoj školi prije svega je namijenjen nastavnicima i razrednicima. Sadržava radionice (učimo razgovarati, odrastanje, odlučivanje, vršnjačko nasilje, predrasude i stereotipi, medijska pismenost)...

PRIRUČNIK ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA

PRIRUČNIK ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA

0.0 zvjezdice

49,00kn

koja se održava prema prilagođenom programu sadržava prijeko potrebna objašnjenja zakonskih i stručno-pedagoških okvira organiziranja odgojno-obrazovnogaprocesa, kao i modele prilagođene izvedbenim nastavnim planovima te inicijalne testove za utvrđivanje razine usvojenosti gradiva...

PARTNERSTVO OBITELJI, VRTIĆA I ŠKOLE

PARTNERSTVO OBITELJI, VRTIĆA I ŠKOLE

0.0 zvjezdice

79,00kn

Kako izgrađivati partnerstvo obitelji, vrtića i škole ? Kako komunicirati s roditeljima? Kako ih uključiti u život odgojno-obrazovnih ustanova? U tom dvosmjernom komunikacijskom procesu osobito je važna uloga prosvjetnih djelatnika. Stoga je autorica knjige Maja Ljubetić, na temelju...

SAMO JOŠ JEDANPUT

SAMO JOŠ JEDANPUT

0.0 zvjezdice

119,00kn

Knjiga Višnje Biti bavi se problemom ovisnosti o drogama. Autorica predstavlja nekoliko terapijskih zajednica u kojima se njihovi članovi potaknuti vjerom i nadom mogu nadati normalnom životu. U knjizi su skupljene priče ovisnika različitih životnih dobi. Neki su se uspjeli spasiti i sada...