Školska knjiga

HRVATSKO SREDNJOVJEKOVLJE , prostor, ljudi, ideje

HRVATSKO SREDNJOVJEKOVLJE , prostor, ljudi, ideje

0.0 zvjezdice

240,00kn

HRVATSKO SREDNJOVJEKOVLJE sadrži originalni prikaz hrvatske povijesti od ranoga do kasnog srednjeg vijeka. Svoje povijesne prosudbe autor temelji na provjerenim vrelima nastojeći čitatelja podsjetiti na važnija zbivanja i pokazati kako su Hrvati na svojemu etničkom prostoru postupno izgradili...

HRVATSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA

HRVATSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA

0.0 zvjezdice

226,41kn

Priručnik je usklađen s novim studijskim programom preddiplomskog studija povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Gradivo je raspoređeno u 18 poglavlja (uvod, etnogeneza i identiteti, pokrštavanje i kristijanizacija, organizacija političke vlasti, društveni odnosi u ranome...

BIOARHEOLOGIJA, demografija, zdravlje, prehrana starohrvatskih populacija

BIOARHEOLOGIJA, demografija, zdravlje, prehrana starohrvatskih populacija

0.0 zvjezdice

140,00kn

Knjiga ima sedam poglavlja u kojima se opisuje razvoj bioarheologije u svijetu i u nas, navode tafonomijska obilježja naših arheoloških nalazišta, demografske odrednice analiziranih starohrvatskih populacija, učestalost i distribucija trauma te patološkihpromjena na zubima i kostima, kao i...

OSVIT ČOVJEČANSTVA - Početci našega biološkog i kulturnog razvoja

OSVIT ČOVJEČANSTVA - Početci našega biološkog i kulturnog razvoja

0.0 zvjezdice

219,00kn

Intelektualna potraga za čovjekovim mjestom u svijetu koji ga okružuje prati nas od davnih vremena, a suvremena znanost pokušava na to pitanje dati odgovore utemeljene na rezultatima interdisciplinarnih istraživanja. Ovim izvanrednim djelom Ivor Janković iIvor Karavanić uključili su se u tu...

UČENIK - ISTRAŽITELJ PROŠLOSTI, novi smjerovi u nastavi povijesti

UČENIK - ISTRAŽITELJ PROŠLOSTI, novi smjerovi u nastavi povijesti

0.0 zvjezdice

116,00kn

Brojnim i razrađenim primjerima iz nastavne prakse knjiga će olakšati rad učiteljima i profesorima povijesti bez obzira na dob učenika. Stoga je preporučamo kao vrstan priručnik nastave povijesti na svim razinama obrazovanja a posebice studentima Metodike nastave povijesti. Knjiga sadrži 52...

RUĐER BOŠKOVIĆ

RUĐER BOŠKOVIĆ

0.0 zvjezdice

201,00kn

U monografiji o djelu i životnom putu velikog znanstvenika sučeljena su Boškovićeva prirodoznanstvena stajališta sa znanošću njegova doba, analizirani odrazi njegove teorije prirodne filozofije u razvoju znanosti od 18. stoljeća do danas. Boškovićev stručni rad predočen je doprinosima...

BAČKI BUNJEVCI I ŠOKCI

BAČKI BUNJEVCI I ŠOKCI

0.0 zvjezdice

47,00kn

Nepisana zakonitost opstanka, težačka borba i gorštački, djedovski ponos udarili su na bačkoj ravnici međaše bunjevačkog i šokačkog načina življenja, o čemu govori ta izuzetno vrijedna knjiga. Jednostavnim stilom autor piše o etnogenezi Bunjevaca i Šokaca, o njihovim naseljima,...

GORJANOVIĆ I PRAČOVJEK KRAPINSKI

GORJANOVIĆ I PRAČOVJEK KRAPINSKI

0.0 zvjezdice

49,00kn

Krapinskog pračovjeka otkrio je 1899. g. Dragutin Gorjanović-Kramberger. Tim je otkrićem, a osobito proučavanjem i interpretacijom nalaza uzdignuo ugled naše znanosti, muzejskih institucija i sveučilišta na europsku razinu. Njegov cjelovit i originalan pristup, sustavnost i intuicija kojom...

HERMAN DALMATIN-HERMANN OF DALMATIA

HERMAN DALMATIN-HERMANN OF DALMATIA

0.0 zvjezdice

242,00kn

Herman Dalmatin (Hermannus Dalmata) najnovija je monografija iz serije o hrvatskim velikanima u znanosti. Herman, znanstvenik, filozof i prevoditelj iz 12. st., prikazan je kao jedan od malobrojnih znanstvenika srednjega vijeka kojih su izvorna djela i prijevodi s arapskoga, grčkih i arapskih...

SLOBODNI I KRALJEVSKI GRAD ZAGREB

SLOBODNI I KRALJEVSKI GRAD ZAGREB

0.0 zvjezdice

133,00kn

Djelo je logičan i organski nastavak monografije BISKUPSKI I KAPTOLSKI ZAGREB. Na temelju dugogodišnjih istraživanja autorica svestrano osvjetljava i drugu povijesnu jezgru Zagreba GRADEC iz koje je izrastao suvremeni grad. Pisano lako i razumljivo djeloobiluje mnoštvom dosada nepoznatih...

POLITIKA I SUDBINE

POLITIKA I SUDBINE

0.0 zvjezdice

50,00kn

Usporednom analizom autor osvjetljuje graditelje hrvatske politike: Antu Starčevića,, Josipa Franka, Antu i Stjepana Radića, Frana Supila,Antu Trumbića, Ivana Pilara, Vladka Mačeka, Antu Pavelića i dr. Autor predstavlja čitateljima nacionalnu galeriju stvaratelja i nositelja hrvatske...

POVIJEST HRVATA 1 - srednji vijek

POVIJEST HRVATA 1 - srednji vijek

0.0 zvjezdice

330,00kn

SREDNJI VIJEK, prva knjiga glavni urednik Franjo Šanjek OD ILIRSKIH I RIMSKIH VREMENA DO MOHAČKE BITKE (1526. GOD.) Povijest Hrvata, prva knjiga, slojevito je djelo koje daje cjelovit uvid u političku, društvenu, gospodarsku, znanstvenu, kulturnu i duhovnu povijest hrvatskoga srednjovjekovlja....